Privacy

Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van de Schietsportvereniging IJzevoorde Slangenburg gevestigd in

Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

40120562 (hierna: ‘de Vereniging’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de

Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt

wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit

die de Vereniging aanbiedt;

b. een aankoop doet bij de Vereniging;

c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;

d.een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een

formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a. naam;

b. voornaam;

c. adres;

d. e-mailadres;

e. telefoonnummer;

f. leeftijd;

g. geslacht;

h. functie;

i. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a. verzoeken van u in behandeling te nemen;

b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere

activiteit van c.q. namens de Vereniging;

c. de dienstverlening aan u te verbeteren;

d. de website van de Vereniging te optimaliseren;

e. contact met u op te nemen of te onderhouden;

f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.


2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging per e-mail aan

secretaris@sijs-doetinchem.nl voor:

a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;

b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;

d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw

gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw

uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van

de Wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom

aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.