Huisreglement


Enkele regels binnen de vereniging:
Aanmelding als lid:


Aanmelden gebeurt d.m.v.  het aanmeldingsformulier welke bij de secretaris aangevraagd kan worden. Deze dient ingevuld en ondertekent samen met een VOG in geleverd worden bij het bestuur.

Men wordt direct aangemeld bij de KNSA en SV. Oost-Gelderland.


De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.


De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening te worden voldaan.


Afmelden als lid dient voor 1 december te gebeuren. Bij afmelden na 1 december wordt de volledige contributie van het volgende jaar in rekening gebracht.Algemene regels:


Ieder aspirant- en gewoon lid behoort het veiligheids- en huishoudelijk reglement te kennen en in acht te nemen. Deze ligt ter inzage in de kantine.


Ieder lid dient bij binnenkomst het presentieregister te tekenen.


Aspirantleden mogen alleen schieten onder begeleiding of als men over genoeg basiskennis beschikt onder toezicht.


Voor kleinkaliber en luchtgeweer is er een knielende, liggende en staande houding. Voor luchtgeweer  is er een aanvullende staand opgelegde houding.


Voor pistool is er de staande houding enkelhandig.


Het is niet toegestaan om een schutter tijdens zijn of haar serie te storen.


Van iedere schutter wordt verwacht dat hij of zij de eigen rommel opruimt.


Op de baan is geen alcohol toegestaan.Regels m.b.t wapens:


Onder de leeftijd van 16 jaar mag er geen gebruik worden gemaakt van een vuurwapen.


Aspirantleden die kleinkaliber willen schieten dienen gebruik te maken van de verenigingswapens. Pas na 3 jaar of in uitzonderlijke gevallen mag men overgaan tot de aankoop van een eigen vuurwapen.


Aspirantleden die kleinkaliber pistool willen schieten dienen zich eerst 1 jaar te bekwamen in het luchtpistool schieten.


Wanneer een aspirantlid reeds in het bezit is van een eigen vuurwapen, mag deze alleen schieten onder toezicht. Minimaal 1 jaar of zolang het bestuur dat nodig acht.


Er wordt alleen geschoten met wedstrijdwapens in het kaliber . 22lr voor vuurwapen en 4,5 mm voor luchtwapen.

Voor geweer geldt alleen enkelschots en met diopter als richtmiddel.


Op de schietpunten wordt het wapen altijd ontgrendeld en voorzien van een kamervlag voor vuurwapen en veiligheidsdraad voor luchtwapen neergelegd.

Altijd controleren of het wapen ontladen is.


Verenigingswapens altijd met een oliedoek afnemen voordat deze weer in de wapenkast opgeborgen worden.


Wapens mogen alleen op de schietbaan uit- en ingepakt worden.

Er mogen geen wapens in de gang neergezet worden.