Contributie

Per 30-06-2022


Lidmaatschap kosten zijn:


Junioren tot 18              €   85,00

Junioren 18 t/m 20      € 132,00

Senioren vanaf  21        € 168,90

Senioren vanaf  65        € 130,00

Donateurs                       €   50,00


Dit is de contributie van SIJS inclusief de verplichte afdracht

aan de KNSA en SV Oost Gelderland.


De contributie kan verhoogd worden met kosten voor individuele wedstrijden,

waar schutters zich door het jaar heen voor op kunnen geven.


Het lidmaatschap van de KNSA en SV Oost Gelderland  is

voor alle schutters verplicht in verband met de daarvoor geldende wettelijke regels.


Voor het lidmaatschap van S.IJ.S. dient een verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de betreffende gemeente aangevraagd te worden, de kosten hiervan bedragen circa € 41,35

VOG is verplicht vanaf 16 jaar.


In verband met de enorm gestegen energiekosten zal van de leden een jaarlijkse bijdrage worden gevraagd:

Junioren €   25,00

Senioren €   50,00

Voor donateurs is dit niet van toepassing.

Deze energiebijdrage wordt jaarlijks beoordeeld, dit is afhankelijk van de prijsontwikkelingen.