Informatie


Veiligheidsregels


Vertrouw nooit op uw geheugen, maar pas altijd en steeds weer de veiligheidmaatregelen toe als u een vuurwapen ter hand neemt.

Draag altijd gehoorbescherming en zonodig een veiligheidsbril.

Het is verboden voor het schieten alcohol te gebruiken.

Bij geconstateerd gebruik van alcohol wordt een schutter onmiddellijk van de baan gehaald en krijgt een schietverbod.


Ken uw wapen

 Ken het mechanisme

Ken de veiligheden en onveiligheden

Weet hoe het wapen moet worden onderhouden

Lees altijd de gebruiksaanwijzing/handleidingHoud of leg de loop altijd in een veilige richting


 Wijzen naar of richten op iemand met een vuurwapen (ook zogenaamd onbewust) is volstrekt ontoelaatbaar

Behandel ieder wapen altijd alsof het geladen is

Op de schietbaan altijd in één lijn naast elkaar liggen, staan of knielen


Controleer het wapen voor het schieten


 De loop moet schoon en olievrij zijn

Hoort u tijdens het schieten een afwijkend geluid of een afwijkende terugslag bij het afgaan van het schot, stop dan onmiddellijk met schieten, ontlaad het wapen en controleer de loop


Veilig laden en schieten


 De loop altijd in de richting van de kogelvanger (lees: schijf) houden

Trekkervinger langs de beugel houden

Magazijn, patroonhouder of cilinder vullen en plaatsen

Wapen doorladen c.q. revolver spannen met de vrije hand

Richten en schieten


Veilig ontladen in stappen


Loop in de richting kogelvanger houden

Trekkervinger langs de beugel houden

Veiligheidspal – indien aanwezig - op veilig zetten

Patroonhouder uitnemen of cylinder openklappen

Controleren op patronen

Eventueel patronen uitnemen