Informatie

SIJS Doetinchem

Sinds 2007 gecertificeerd door de KNSA met 1 kroon


Veiligheidsregels


 • Vertrouw nooit op uw geheugen, maar pas altijd en steeds weer de veiligheidmaatregelen toe als u een vuurwapen ter hand neemt.
 • Draag altijd gehoorbescherming en zonodig een veiligheidsbril.
 • Het is verboden voor het schieten alcohol te gebruiken.
 • Bij geconstateerd gebruik van alcohol wordt een schutter onmiddellijk van de baan gehaald en krijgt een schietverbod.


Ken uw wapen

 •  Ken het mechanisme
 • Ken de veiligheden en onveiligheden
 • Weet hoe het wapen moet worden onderhouden
 • Lees altijd de gebruiksaanwijzing/handleidingHoud of leg de loop altijd in een veilige richting


 •  Wijzen naar of richten op iemand met een vuurwapen (ook zogenaamd onbewust) is volstrekt ontoelaatbaar
 • Behandel ieder wapen altijd alsof het geladen is
 • Op de schietbaan altijd in één lijn naast elkaar liggen, staan of knielen


Controleer het wapen voor het schieten


 •  De loop moet schoon en olievrij zijn
 • Hoort u tijdens het schieten een afwijkend geluid of een afwijkende terugslag bij het afgaan van het schot, stop dan onmiddellijk met schieten, ontlaad het wapen en controleer de loop


Veilig laden en schieten


 •  De loop altijd in de richting van de kogelvanger (lees: schijf) houden
 • Trekkervinger langs de beugel houden
 • Magazijn, patroonhouder of cilinder vullen en plaatsen
 • Wapen doorladen c.q. revolver spannen met de vrije hand
 • Richten en schieten


Veilig ontladen in stappen


 • Loop in de richting kogelvanger houden
 • Trekkervinger langs de beugel houden
 • Veiligheidspal – indien aanwezig - op veilig zetten
 • Patroonhouder uitnemen of cylinder openklappen
 • Controleren op patronen
 • Eventueel patronen uitnemen

©  SIJS Doetinchem